PVC-fönster

Det finns i huvudsak tre olika standardtyper av fönster, avseende materialet i själva fönsterbågen. Dessa är träfönster, aluminiumfönster och PVC-fönster. Träfönster har funnits länge men börjar nu ge plats på marknaden för aluminium- och PVC-fönster, mycket på grund av det enkla underhållet av dessa.

PVC i fönsterbågen

PVC, polyvinylklorid, är egentligen inget nytt material. Det uppfanns för över hundra år sedan, däremot så är fönsterbågar gjorda i PVC en relativt ny företeelse. I Sverige har vi tillverkat fönsterprofiler i PVC under de senaste trettio åren. Det är en lång tid som tillåtit materialutveckling baserat på erfarenheter av hur materialet tål väder och vind samt inte minst UV-ljuset i vårt nordiska land.

Färgbeständighet

Ett fönster i PVC har god färgbeständighet om plasten är av hög kvalitet. PVC-plasten är ”genomfärgad” så att det inte kan uppstå småskador i ytbehandlingen vilket ofta drabbar både aluminium- och träfönster. Det finns exempel på PVC-fönster som har suttit på plats i närmare trettio år utan att ha fått något som helst underhåll men ändå förefaller vara som nya.

Det är naturligtvis viktigt att plasten behandlas på rätt sätt och eventuellt appliceras något slags ytskikt vid tillverkningen, till exempel när vita fönster skall behålla sin fräschör och inte gulna eller tappa kulören på grund av UV-strålningen.

Isolerar bra

Ett treglasfönster med PVC-bågar har ett mycket högt u-värde. Detta är viktigt såväl sommar som vinter. Ett högt u-värde innebär att fönstret stänger ute kylan på vintern och värmen på sommaren. Fönstret fungerar isolerande vilket betyder mycket för uppvärmningskostnader och värmekomfort i huset. Fönsterbågar i trä innehar också dessa goda isolerande egenskaper medan bågar i aluminium kan orsaka kallras då materialet är en utmärkt ledare av både värme och kyla. Med nya tillverkningsmetoder där man tagit vara på formbarheten hos PVC har man kunnat skapa fönsterbågar som isolerar mycket bra.

Underhållsfria PVC-fönster

Ett fönster med båge av PVC är underhållsfritt, vilket betyder att du slipper en massa dyrt och tråkigt underhållsarbete. Det betyder dock också att det faktiskt inte går att underhålla ett PVC-fönster. Får du en skada på fönsterbågen är du tvungen att byta ut hela fönstret då möjligheterna att reparera enskilda delar av fönstret separat är väldigt små. Risken för en sådan skada är dock relativt liten så det bör inte diskvalificera PVC-fönstret som alternativ med tanke på dess goda egenskaper i övrigt. Samma sak gäller även för aluminiumfönstret.

Miljöpåverkan

PVC-fönster är miljövänliga om de hanteras på rätt sätt också när de väl är uttjänta. Den energi som går åt vid tillverkningen stannar kvar i plasten och om denna mals ned och återvinns så blir energiåtgången försumbar om man ser till vilken livslängd ett PVC-fönster har. Det faktum att fönsterbågens yta behålls omålad vid produktion minskar också total miljöpåverkan.

Farliga brandgaser
Vid brand avger PVC giftiga gaser. En undersökning som gjordes 1987 vid Lunds Tekniska Universitet visade att inredningen i ett hem avger stora mängder giftig rök men att bidraget från PVC-fönstren var i stort sett obetydligt. Det fastslogs att det ur brandsäkerhetssynpunkt inte var någon större skillnad mellan trä-, aluminium och PVC-fönster.